Nuelle
13.01.2022 14:16
Физика
Есть ответ 👍

Кусочек сахара имеет размеры 2,5см x 1см x 0,5 см, его масса равна 0,32 г. определить плотность.

225
377

Ответы на вопрос:

NataNati
4,8(5 оценок)

ρ= m/v (плотность=масса/объем)

m= 0.32 г

v= 2.5*1*0.5 = 1.25 см^3

 

теперь найдем плотность:

ρ= m/v = 0.32/1.25 = 0.256 г/см^3

 

или в си:

ρ= 256 кг/м^3

Анелетта
4,6(9 оценок)

Объяснение:

Фотометрі́я (дав.-гр. φῶς, родовий відмінок φωτός — світло і μετρέω — вимірюю) — загальна для всіх розділів прикладної оптики наукова дисципліна, на основі якої проводяться кількісні вимірювання енергетичних характеристик поля випромінювання.

Популярно: Физика