Есть ответ 👍

Визнач відміннок іменників: косі промені сонця вряди-годи в прорісях повстяних хмар.

234
437

Ответы на вопрос:


Промені - н.в. сонця - р.в.(кого-чого? ) прорісях - м.в.( в кому/в чому? ) хмар - р.в.

Борщ - 0 - - - 4 букви,5 звуків,2 склада сичуть - 0 - 0 = 6 букв 5 звуків 2 склади

Популярно: Українська мова