Есть ответ 👍

Железный брусок плавает в жидкости, погружаясь на 0,574 своего объема. определить плотность жидкости. пользуясь табл. iii, назвать жидкость.

162
476

Ответы на вопрос:

Никита27031
4,8(26 оценок)

дано

ρ₁ = 7800 кг/м³                      mg = f                                 ρ₂ = 7800/0,574 ≈

v₁ = v                                               m = ρ₁v₁ = ρ₁v                                                                ≈ 13600 кг/м³

₂ = 0,574v                                 f = ρ²gv₂ = ρ₂g0.574v                          ртуть

ρ₂ - ?                                                   ρ₁gv =ρ₂g0,574v

ρ₂ = ρ₁gv/0,574v =

ρ₁/0,574

julirim013
4,4(27 оценок)

Якщо довжина вектора a → дорівнює a → і α — це гострий кут, утворений вектором та віссю x, то скалярна проекція вектора обчислюється за формулою a x = a → ⋅ cos α . ... Якщо вектор і вісь проекцій перпендикулярні, то проекція вектора на цій осі дорівнює 0.

Популярно: Физика