Есть ответ 👍

Спишіть речення, цифри та словами і розкриваючи дужки. поясніть уживання відмінкових форм іменників. 1. у 2050 році численність населення на землі сягне 9,2 млрд (чоловік). 2. людський мозок здатний зберігати від 1 до 7 млн
(мегабайт) інформації. 3. щороку послугами київського фунікулера користується близько 3 млн (киянин) і (гість) міста. 4. "боїнг-767" збирають з 3.1 млн (деталь), зробленних 800 (постачальник) з усього світу.

153
347

Ответы на вопрос:


1.у дві тисячі п"ятдесятому році численність населення на землі сягне дев"ять цілих дві десятих мільярда чоловік.2.людський мозок здатний зберігати від одного до семи мільйонів(мегабайт)інформації.3.щороку послугами київського фунікулера користується близько трьох мільйонів киян і гостей міста.4."боїнг сімсот шістдесят сьомий" збирають з трьох цілих однієї десятоїмільйона деталей,зроблених вісьмомастами постачальниками з усього світу.


Їсти борщ. їсти - головне слово, дієслово, борщ - залежне, іменник. словосполучення дієслівне, спосіб синтаксичного зв"язку - керування.

Популярно: Українська мова