Есть ответ 👍

Проверка правильности доставки писем - это содержание этапа первичной обработки входящих документов

206
388

Ответы на вопрос:


Правильные ответы к тесту выделены
Тест  прошел проверку
ставим +1 к ответу)

Крест тәрізділер - бұл қосжарнақтылар класының оңай танылатын отбасыларының бірі. Олар гүлдің пішіні үшін өз атауын алды, онда 4 жапырақша мен 4 қабыршақ көлденең орналасқан. Жеміс түрі мен гүлі үнемі ...

барлық 3200 түрдің отбасылық тізімін құрайды.

Объяснение:

Бұл ең жақсы жауап екенін айтыңызшы.

Популярно: Другие предметы