Есть ответ 👍

Вал вращается равноускоренно. Через 1 с после начала вращения, он набирает угловую скорость ω=2 рад/с. Ускорение точки, радиус которой R=0,5 м, равно

278
317

Ответы на вопрос:


Правильные ответы к тесту выделены
Тест  прошел проверку
ставим +1 к ответу)

Объяснение:

Розширення заповідних територій в наш час на жаль, малоймовірне. Для розширення необхідна воля керівництва нашої країни.

Я вважаю, що нашим людям необхідно берегти та не знищувати ті заповідні території, які є зараз. Збереження заповідних територій є необхідною умовою для існування флори та фауни, адже знищення або зменшення заповідних територій знищить багато видів тварин та рослин.

Я з дитинства навчений берегти та не завдавати шкоду усьому живому.

Милуватись та ігати, бачити навколишню красу може кожна людина, з такою природою та тваринами, як в Україні, це не складно та дуже цікаво.

Популярно: Другие предметы