Есть ответ 👍

Заполните таблицу «Изменение свойств щелочных металлов»

268
486

Ответы на вопрос:


решение задания по химии
 Заполните таблицу «Изменение свойств щелочных мета


ответ:Biz hozir birinchi prezidentimiz Islom Karimov sharofati ila shu òlkada mustaqill yashayapmiz .Albatta,bu bizning hayotimizga,madaniyatimizga darhaqiqat,tàsir etadi.etadi.Masalan tadbirkorlarimiz òzlarining mahsulotlarini ishlab chiqarishadi va ular nisbatan arzonlashadi .Òquv tizimimiz takomillashdi,xullas odamlar erkin yashashyapti

Объяснение:

Популярно: Другие предметы