Есть ответ 👍

Скорость любой химической реакции зависит от

175
197

Ответы на вопрос:


зависит от температуры

Қонақжайлылық зат есім жалпы     дерексіз   жансыз  туынды қазақтың   зат есім   тубірі қазақ тың ілік септігі жалпы   деректі     жанды   туынды ерекше сын есім қатыстық сын есім дара 

Популярно: Другие предметы